Cantores Domini

Místecký chrámový sbor CANTORES DOMINI působí již od r. 2007. Od samého počátku existence sboru stojí v jeho čele sbormistr Jan Strakoš, místecký regenschori a varhaník.

Mgr. Bc. BcA. Jan Strakoš vystudoval v letech 1998-2004 hru na varhany na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Mgr. Pavla Rybky. Poté studoval na Univerzitě v Hradci Králové jednak bakalářský obor Sbormistrovství chrámové hudby, jednak magisterský obor Učitelství hry na varhany (u PhDr. Františka Vaníčka) a hudební výchovy. Svá hudební studia završil na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde absolvoval obor Dirigování sboru ve třídě prof. Lubomíra Mátla.

Poté, co se stal regenschorim místecké farnosti, navázal na činnost chrámového sboru, který tady dříve působil. Zavedl pravidelné zkoušky sboru a z původní malé skupinky zpěváků postupně vybudoval více než třicetičlenné pěvecké těleso, schopné zpívat i rozsáhlá a náročná vokální a vokálně-instrumentální díla. Pod jeho vedením sbor mimo jiné provedl vokálně-instrumentální mše J. V. Kopřivy, E. Zrunka, J. Schreiera, P. Ebena, Z. Pololáníka, J. Pavlici, K. Jenkinse, F. X. Brixiho, J. Haydna aj. Zároveň přišel s myšlenkou každoročně organizovat Sborové hudební dílny, které se vždy zaměřují na nastudování a provedení rozsáhlé vokálně – instrumentální skladby několika spojenými sbory a orchestrem.

Kromě pravidelného účinkování při bohoslužbách a koncertech v Místku a okolí (Frýdek, Sviadnov, Stará Ves n. O., Kozlovice) sbor vystupoval v pražské Loretě v rámci akce Sobota s pěveckým sborem. V červnu 2013 se sbor zúčastnil 23. ročníku mezinárodní přehlídky duchovních písní Cantate v Luhačovicích, odkud si přivezl titul Laureát Cantate 2013. Komorní seskupení sboru se v únoru 2014 stalo součástí sborového tělesa, které doprovázelo české a moravské biskupy při jejich pouti AD LIMINA APOSTOLORUM k papeži Františkovi.

Všechny akce sboru od konce r. 2012 organizačně zajišťuje MUSICA TEMPLI, společnost pro studium duchovní hudby.