IX.ročník Sborových hudebních dílen

Pro IX. ročník SHD Místek byla vybrána skladba německého klasicistního skladatele, současníka W. A. Mozarta, Gregora Röslera (1714 – 1775). Tento skladatel byl augustiniánským mnichem v Bavorsku, nejdéle působil zřejmě v klášteře v Regensburgu. Některá jeho díla tehdy vyšla tiskem, například i VI. Missae Solemniores (tedy 6 slavnostních mší), které obsahují znamenité, velmi dobře vypracované, ale náročné fugy, jež prozrazují, že jejich autor musel být výborný skladatel a varhaník. Jejich originál se nachází v archivech v Tübingenu a v Salzburgu. V roce 1749 působil v klášteře Seemannshausen jako subprior a právě z tohoto roku pochází i jeho Mše C dur, která bude po více než 200 letech nově nastudována poprvé právě u nás, ve Frýdku-Místku v rámci již IX. ročníku Sborových hudebních dílen Místek, které každoročně koncem června pořádá MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby.

Díky čilým kontaktům německého obyvatelstva ze Spiše s Německem se rukopisné opisy této mše objevily na Slovensku už 12 let po tom, co vyšly tiskem v Bavorsku. Známé jsou tři opisy pocházející z Kežmarku, Smolníku a Smolníckej Huty. Tato města díky hornictví patřila tehdy k nejbohatším, a mohla si proto dovolit pro své kostely vynikající hudebníky, zejména zpěváky. Na univerzitě v Prešově se hudebními archivy těchto spišských měst zabývají, zkoumají je a notový materiál rekonstruují. Takto byla zrekonstruována i Röslerova Mše C dur a díky tomu ji budeme moci poprvé po více než 200 let slyšet.

Prvního novodobého nastudování této skladby se ujaly dva sbory – místecký chrámový sbor CANTORES DOMINI a Pěvecký sbor ONDRÁŠ z Nového Jičína. Oba sbory již skladbu studují na svých zkouškách a k veřejnému provedení ji připraví právě během Sborových hudebních dílen. To se k nim přidají i 4 sólisté a orchestr. Celé nastudování bude řídit Lukáš Kozubík, sbormistr opery Státního divadla Košice, který s sebou přiveze z Košic do Frýdku-Místku i některé sólisty, půjde tedy o provedení mezinárodní.

Kromě tohoto díla zazní na koncertě i několik duchovních árií Antona Aschnera v podání sólistů. I tento autor, současník J. Haydna, patří ke klasicistním autorům, na jehož tvorbu se trochu pozapomnělo. Většinu svého života působil v Kremnici a v r. 1791 mu bylo uděleno vyznamenání Královské místodržitelské rady v Prešpurku za zásluhy o rozvoj hudby v Uhersku. Kdyby žil v Rakousku, znal by ho pravděpodobně celý svět. V poslední době se jeho dílem zabývá Katolická univerzita v Ružomberku, kde zkoumají jeho osobnost, dílo a význam. Díky tomu bylo několik děl na Slovensku již provedeno, nicméně v případě provedení v Místku se bude jednat o novodobou českou premiéru jeho skladeb.

Premiéra se uskuteční 25. června v 16 hodin v kostele sv. Jana a Pavla v Místku. Celá akce je finančně podpořena Statutárním městem Frýdek-Místek, Nadací Život umělce a Biskupstvím ostravsko-opavským.Rubrika: Hudební dílny