SBOROVÉ HUDEBNÍ DÍLNY MÍSTEK

Od roku 2009 se v Místku každoročně konají na konci června Sborové hudební dílny Místek. Jedná se o jakousi hudební dílnu zaměřenou na studium duchovní hudby, tedy hudby, která byla v naší nedávné minulosti často opomíjena, ale dnes se již pozvolna dostává do širšího povědomí zpěváků, muzikantů a hudbymilovné veřejnosti.

Skladby, které jsou během dílen studovány, jsou vybírány výlučně z oblasti liturgické hudby. Záměrem bylo vytvořit každoroční tradici a prohloubit spolupráci mezi jednotlivými pěveckými sbory zejména našeho regionu. Sekundárním záměrem tohoto pravidelného setkávání sborů a zpěváků je zkvalitnit postavení sborového zpívání ve městě a širokém okolí při liturgických bohoslužbách s ohledem na historický vývoj nejen duchovní a liturgické hudby, ale katolické církve vůbec.

Všechny ročníky jsou obvykle zaměřeny na jednu významnou skladatelskou osobnost v oblasti liturgické a duchovní hudby. Studují se především významná a často i rozsáhlá vokálně-instrumentální díla. Provádět takováto díla není totiž pro běžné menší sbory možné. Také i proto vznikla myšlenka organizovat sborové dílny, které by takové provedení umožnily i těmto sborům či jednotlivým zpěvákům a daly jim rovněž příležitost pracovat s profesionálními muzikanty a sólisty, pod vedením špičkových sbormistrů a dirigentů, což jim umožní lépe tak toto dílo poznat a pochopit.

Zpěváci, kteří se těchto sborových dílen účastní, ať už to jsou jednotlivci nebo celé pěvecké sbory, nastudují vybrané dílo nejprve samostatně. Společná hudební dílna pak probíhá během jednoho víkendu, kdy zkušení dirigenti a sbormistři se sbory a muzikanty připraví tyto skladby k veřejnému provedení. Vše pak vrcholí společným provedením nastudovaných skladeb na poutní slavnosti děkanského kostela Jana a Pavla v Místku, jednak na dopolední nedělní bohoslužbě, jednak na závěrečném koncertu sborových dílen v neděli odpoledne. Záměrem tohoto koncertu je prezentovat duchovní hudbu také široké veřejnosti, a tak ji dostávat do hlubšího povědomí posluchačů.

Organizaci jednotlivých ročníků Sborových hudebních dílen zajišťuje MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, ve spolupráci s Katolickým lidovým domem v Místku a Římskokatolickou farností Místek.

 Rubrika: Hudební dílny