Deset let Sborových hudebních dílen Místek

V roce 2018 se uskutečnil jubilejní X. ročník Sborových hudebních dílen Místek, které se konají každoročně na konci června již od roku 2009. Pojďme se nyní poohlédnout za uplynulými deseti ročníky.

Během nich byla nastudována a provedena díla skladatelů české a evropské hudby různých období – od klasicismu (W. A. Mozart, F. J. Haydn) přes romantismus a novoromantismus (A. Dvořák, L. Vierne) až po skladatele 20. stol. (L. Janáček) i soudobé skladatele (Z. Pololáník, J. Pavlica, J. P. Lécot, P. Eben). V pozadí zájmu nezůstali ani autoři místní, a tak právě na jubilejním X. ročníku zazněla mimo jiné díla brušperského rodáka Jožky Matěje a dvou skladatelů z našeho města, místeckého varhaníka a regenschoriho Františka Kolaříka a frýdeckého regenschoriho a varhaníka Víta Kmenta.

Lze jen těžko posoudit, co bylo vrcholem uplynulých deseti ročníků. Pro některé to byla Mozartova Korunovační mše, pro jiné Dvořákova Mše D-dur či jeho Stabat Mater – vše opravdu světoznámé skladby těchto velikánů. Ale dramaturgie dílen někdy sáhla i k objevování dosud málo známých či přímo neznámých děl. Zde můžeme jmenovat málo známou varhanní Mši B-dur Leoše Janáčka z raného období jeho tvorby, dále rovněž varhanní mši u nás nepříliš známého francouzského skladatele a varhaníka Louise Vierna, či mše od již výše zmiňovaných místních autorů Víta Kmenta a Františka Kolaříka, pro jejichž skladby bylo nutné propátrat kostelní archivy v místeckých a frýdeckých kostelech. A na IX. ročníku dokonce zazněla novodobá světová premiéra díla bavorského klasicistního skladatele Gregora Röslera. Jeho Mše C-dur sice vyšla tiskem v 18. stol. v Mnichově, ale z těchto not zůstaly jen zlomky, uložené v bavorských a rakouských archivech, a části jejich opisů byly nalezeny i na východním Slovensku. A tam, na univerzitě v Prešově, byla mše zrekonstruována a poprvé po rekonstrukci byla provedena právě v našem městě.

A tak bychom mohli pokračovat dále, každý ročník přinesl něco nového, zajímavého, nečekaného, ale vždy to byly pro účastníky i pro posluchače nevšední zážitky. Můžeme říci, že každoročně se během Sborových hudebních dílen Místek spojí 50 až 100 zpěváků a muzikantů, mnozí z nich přijíždějí i opakovaně. A tak jsme mezi účastníky dílen mohli vidět a slyšet např. Smíšený pěvecký sbor Smetana z Frýdku-Místku, frýdecký chrámový sbor, chrámové sbory z Paskova, Opavy, katedrální sbor z Hradce Králové, Pěvecký sbor Lašan z Brušperku, Pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína, Lašský smíšený pěvecký sbor Baška i Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa – Liberec, z instrumentálních těles vzpomeňme na Ostrava Brass Quintet či Symfonický orchestr Frýdek-Místek. Ale i jednotlivci z dalších sborů si naše dílny našli – např. ze sborů v Píšti, Ostravě, Dobraticích nebo až v Třebechovicích pod Orebem. A každoročním účastníkem je vždy samozřejmě i místecký chrámový sbor Cantores Domini.

 Rubrika: Hudební dílny