Ohlédnutí za Sborovými hudebními dílnami Místek

 

Nejvýznamnější, nejrozsáhlejší, a proto organizačně zcela jistě nejnáročnější akcí, již pořádá MUSICA TEMPLI, společnost pro studium duchovní hudby, jsou Sborové hudební dílny Místek. Jejich smyslem je spojit hudební tělesa, především pěvecké sbory, jež se ve své činnosti věnují duchovní hudbě, a nastudovat nějaké rozsáhlé hudebně-instrumentální dílo.  Většina sborových těles totiž nemá možnost se běžně takovýmto skladbám věnovat, protože k tomu nemají potřebný počet zpěváků a nemají možnost spolupráce s orchestrem.

Každý uplynulý ročník Sborových hudebních dílen byl věnován nějaké významné skladatelské osobnosti z oblasti duchovní hudby. Během uplynulých ročníků se tak v repertoáru Sborových hudebních dílen vystřídaly osobnosti různých hudebních období od klasicismu (J. Haydn, W. A. Mozart), přes romantismus (A. Dvořák) až po představitele soudobé hudby (P. Eben, Zd. Pololáník, J. Pavlica). Práce na studiu skladeb těchto velikánů duchovní hudby pak umožnila amatérským zpěvákům a muzikantům blíže jejich dílo poznat a pochopit. K tomu zcela jistě přispělo i to, že vedením sborových hudebních dílen byli pověřeni vždy profesionální sbormistři a dirigenti a zároveň odborníci v oblasti duchovní hudby, jako např. Lukáš Kozubík (v současnosti sbormistr opery Státního divadla v Košicích) či Josef Zadina (umělecký vedoucí a sbormistr Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa – Liberec, regenschori v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové a umělecký vedoucí tamějšího katedrálního sboru Cantores Gradecenses).

Během uplynulých šesti ročníků Sborových hudebních dílen se podařilo vytvořit každoroční tradici, během níž spojené sbory za doprovodu orchestru intenzivně pracovaly na vybraných skladbách, které zpěváci i muzikanti nejprve nastudovali na svých samostatných zkouškách. Výsledky společné práce zpěváků a muzikantů pak mohli slyšet posluchači během slavnostní mše při poutní slavnosti děkanského kostela Jana a Pavla v Místku či na poutním koncertě. Během šesti ročníků se Sborových hudebních dílen zúčastnilo 9 různých pěveckých sborů, některé i opakovaně, každoročně je to 60 – 80 zpěváků, a instrumentální tělesa buď pro příležitost dílen sestavená s profesionálních muzikantů, či přímo stálá tělesa jako Symfonický orchestr Frýdek-Místek či Ostrava Brass Quintet.

Existence sborových hudebních dílen jednoznačně nemalou měrou přispěla k rozvoji duchovní hudby v našem městě. Sborové hudební dílny vedly ke zkvalitnění sborového zpívání ve městě a širokém okolí, prezentace duchovní hudby široké veřejnosti dostává také tento druh hudby do hlubšího povědomí posluchačů.

 

 

 

 Rubrika: Hudební dílny