Kalendář akcí

24.12. 2022

22:00

hod

PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA

kostel sv. Jana a Pavla Místek

Josef Schreier: Missa pastoralis in C

chrámový sbor Cantores Domini
Musica Templi Orchestra
Jarmila Drozdová, varhany
řídí Jan Strakoš

Tato Schreierova Moravská mše vánoční pochází z 18. století a byla znovuobjevena v roce 1983 a novodobou premiéru měla až o Vánocích v roce 2002 v Olomouci, o tři dny později pak v autorově rodných Dřevohosticích.

25.12. 2022

10:00

hod

JOSEF SCHREIER: MISSA PASTORALIS IN C BOEMICA

kostel sv. Jana a Pavla Místek
bohoslužba

Josef Schreier: Missa pastoralis in C
John Rutter: Vánoční ukolébavka
In dulci jubilo
Adeste fideles

Chrámový sbor Cantores Domini
schola mládeže a scholička dětí
Musica Templi Orchestra
Jarmila Drozdová, varhany
řídí Jan Strakoš

Na bohoslužbě zazní Moravská mše vánoční a známé světové koledy

28.12. 2022

17:00

hod

CANTORES DOMINI ZPÍVÁ KOLEDY

Náměstí Svobody Místek
akce v rámci Adventního městečka
ve spolupráci s Kultura FM

Známé i méně známé české i světové koledy

chrámový sbor Cantores Domini
Jarmila Drozdová, klavír
Jan Strakoš, sbormistr

vstup volný

24.02. 2023

18:00

hod

FRANZ LISZT: VIA CRUCIS

kostel sv. Jana a Pavla Místek | koncert

Aleš Pirnos, baryton
Jan Strakoš, varhany
chrámový sbor Cantores Domini

vstupné 100 Kč

Via crucis, jedno z posledních Lisztových děl, se věnuje rozjímáním nad 14 zastaveními křížové cesty. Koncert bude doplněn projekcí obrazů známých barokních malířů.

16.11. 2022

18:00

hod

DUŠIČKOVÝ KONCERT NADĚJE

kostel sv. Jana a Pavla | Místek

P. Eben: Missa adventus et quadragesimae
J. Matěj: Fantazie pro varhany
J. Matěj: Ostnaté nebe
A. Pärt: Vater unser

Petra Rybnikářová, soprán
Lukáš Hurtík, varhany
Jiřina Řezanková, klavír
chrámový sbor Cantores Domini
řídí Jan Strakoš

vstupné 100 Kč

20.11. 2022

10:00

hod

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

kostel sv. Jana a Pavla Místek
bohoslužba

Jean-Paul Lécot: Messe du jubilé
Victor C. Johnson: Ubi caritas

Jan Štěpánek, trubka
místecká schola
chrámový sbor Cantores Domini
řídí Jan Strakoš

vstup volný

27.11. 2022

17:00

hod

VARHANNÍ KONCERT PRO ČTYŘI RUCE

POZOR ZMĚNA – Z DŮVODU NEMOCI PANÍ SALVOVÉ BUDE KONCERT PROVEDEN JAKO SÓLOVÝ VARHANNÍ RECITÁL JANA ROTREKLA

kostel sv. Jana a Pavla | Místek

vystoupí Pavla Salvová a Jan Rotrekl (Praha)

vstupné 100 Kč

04.12. 2022

10:50

hod

VÁNOČNÍ JARMARK NA FRÝDECKÉM ZÁMKU

2. neděle adventní
koncert ve 4 vstupech
kaple  sv. Barbory | frýdecký zámek
10.50 – 11.15 | 12.20 – 12.45 |
13.30 – 13.55 | 14.20 – 14.45

Benešovské a staročeské roráty

chrámový sbor Cantores Domini

řídí Jan Strakoš