Kalendář akcí

09.10. 2022

16:30

hod

M. A. CHARPENTIER: MESSE DE MINUIT POUR NOEL

koncert | kostel sv. Jana a Pavla Místek

M. A. Charpentier: Messe de minuit pour Noel

sbor Cantores Domini
Musica Templi Orchestra
Jarmila Drozdová, varhany
řídí Jan Strakoš

vstupné 100 Kč

23.10. 2022

10:00

hod

LITURGICKÁ HUDBA PETRA EBENA

Misijní neděle | bohoslužba
kostel sv. Jana a Pavla | Místek

Zazní Truvérská mše, Mešní ordinarium a kancionálová píseň Petra Ebena

místecká schola
orchestr dětí místecké farnosti
chrámový sbor Cantores Domini

řídí Jan Strakoš

16.11. 2022

18:00

hod

DUŠIČKOVÝ KONCERT NADĚJE

kostel sv. Jana a Pavla | Místek

P. Eben: Missa adventus et quadragesimae
J. Matěj: Fantazie pro varhany
J. Matěj: Ostnaté nebe
A. Pärt: Vater unser

Petra Rybnikářová, soprán
Lukáš Hurtík, varhany
Jiřina Řezanková, klavír
chrámový sbor Cantores Domini
řídí Jan Strakoš

vstupné 100 Kč

27.11. 2022

17:00

hod

VARHANNÍ KONCERT PRO ČTYŘI RUCE

TERMÍN KONCERTU PŘELOŽEN ZE STŘEDY 19. 10. 2022

kostel sv. Jana a Pavla | Místek

vystoupí Pavla Salvová a Jan Rotrekl (Praha)

vstupné 100 Kč

27.05. 2022

18:00

hod

BENEFIČNÍ KONCERT PRO UKRAJINU

kostel sv. Jana a Pavla | Místek

Karl Jenkins: Mše za mír

místecký chrámový sbor Cantores Domini | smíšený pěvecký sbor Smetana
orchestr tvořený žáky, absolventy a učiteli ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek, ZUŠ Jožky Matěje Brušperk, ZUŠ Leoše Janáčka Frýdlant nad Ostravicí a ZUŠ Frýdek-Místek
řídí Jan Strakoš

vstupné dobrovolné

Výtěžek bude zaslán na pomoc Ukrajině přes konto Charity ČR

26.06. 2022

15:00

hod

ZÁVĚREČNÝ KONCERT SBOROVÝCH HUDEBNÍCH DÍLEN

kostel sv. Jana a Pavla | Místek

A. J. N. Brossmann: Mše C dur
T. Hanzlík: Te Deum

Markéta Israel Večeřová, soprán
Barbora Garzinová, alt
Rostislav Baláž, tenor
Jiří Miroslav Procházka, bas

účastníci XIV. ročníku Sborových hudebních dílen
Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín
chrámový sbor Filia Dobratice
chrámový sbor Cantores Domini Místek
Musica Templi Orchestra

řídí Marek Valášek

vstupné 100 Kč

17.04. 2022

10:00

hod

G. F. HÄNDEL: ALELUJA

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
bohoslužba
kostel sv. Jana a Pavla | Místek

G. F. Händel: Aleluja z oratoria Mesiáš
W. A. Mozart: Aleluja z Exsultate Jubilate

Miroslava Vavrušová, soprán
sbor Cantores Domini
Musica Templi Orchestra
Jarmila Drozdová, varhany

řídí Jan Strakoš

25.12. 2021

00:00

hod

JOSEF SCHREIER: MISSA PASTORALIS IN C BOEMICA

Štědrý den | půlnoční bohoslužba
kostel sv. Jana a Pavla | Místek

Josef Schreier: Missa pastoralis in C boemica

Účinkují
Lenka Valentová | soprán
Radka Kulichová | alt
sbor Cantores Domini
Musica Templi Orchestra

řídí
Jan Strakoš