Ohlasy v médiích

Kostelem zněla vážná hudba

Sborové hudební dílny Místek vstupují do druhého desetiletí

Deset let sborových hudebních dílen

Světová premiéra ve Frýdku-Místku

Dvořákova Stabat mater v Místku

Článek v místeckém časopisu Patriot