Nahrávka ze Slavnosti Ježíše Krista Krále (21. 11. 2021)

Milí zpěváci,
zde naleznete nahrávky ze Slavnosti Ježíše Krista Krále 21. 11. 2021 při bohoslužbě v 10 hodin ve farním kostele sv. Jana a Pavla. Celebroval P. Daniel Vícha. Abychom si vzpomněli ještě i po několika letech, až se tady koukneme a budeme chtít poslouchat, pro úplnost uvádím, že Přímluvy, Aleluja a Ubi caritas s námi zpívala místecká schola. Tak tedy uvařte si šálek dobré kávy, nalijte skleničku kvalitního vína a zaposlouchejte se. Zpívali jste moc hezky.

Váš Honza

Zdeněk Pololáník: žalm ze Slavnosti Ježíše Krista Krále
Zpěv před evangeliem – Mozart: Alleluia
Josef Kšica: Kyrie (odpověď k přímluvám)
Victor C. Johnson: Ubi caritas
Amen po doxologii
J. P. Lćcot: Kriste náš
P. J. Latona: Christus vincit

Zdeněk Pololáník: Ordinarium č. 505
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus