Proběhlo

 

 

Nejvýznamnější akce organizované Musicou Templi v r. 2016

 •  3.1. – zpívání na mši sv. v Březové u Fulneku
 • 21.1. studijní  výlet do Vídně -katedrála sv. Štěpána – poslech skladby P .Ebena Missa Adventus
 • 13.3. F.Listz – Via crucis – mše sv. k 3. výročí zvolení papeže Františka
 • 26. a 27. 3. Velikonoce – Haydn,Missa brevis in F
 • 6.5. Koncert:  Ave Maria napříč staletími
 • 26.5. zpívání na mši sv. – Boží Tělo (Lecot, Pololáník)
 • 10.6. Noc kostelů – Sviadnov
 • 25. a 26..6. Sborové dílny – Viern, Haydn, Mozart + koncert na poutní slavnosti v Místku
 • 9.7. Zpívání na mši sv. (výročí o. Lukáše) v Hrabové
 • 7.8. zpívání na mši sv. – pouť P .Marie Sněžné na Lysůvkách
 • 19-  21.8. sv.Hostýn Orelská pouť
 • 18.9. – s PS Smetanou Missa Brevis Pavlica – Polsko
 • 30. 9.- 2.10- sborové dílny Grúň
 • 6.11. Dušičkový koncert

Nejvýznamnější akce organizované Musicou Templi v r. 2015

 • 11. ledna – Vánoční mše v Hovězí na Vsetínsku
 • 27. – 28. června: 7. ročník Sborových hudebních dílen –  koncert: A. Dvořák Stabat Mater
 • 12. červenec: účast komorního uskupení Cantores Domini v Čihošti při mši svaté a ukládání ostatků p. Josefa Toufara
 • 28. srpna Orelská pouť -Sv. Hostýn
 • 9. – 11. října: Svatováclavské hudební dílny: Grúň
 • 17. října: Národní eucharistický kongres Brno: účast komorního uskupení Cantores Domini
 • 22. listopadu – výročí PS Smetana -společný koncert

Ohlédnutí za Sborovými hudebními dílnami Místek

 

Poslední velkou akcí pořádanou MUSICOU TEMPLI byl v pořadí již 7. ročník Sborových hudebních dílen Místek. Na jejich závěrečném slavnostním koncertě, který se uskutečnil v kostele sv. Jana a Pavla v Místku u příležitosti pouti k patronům tohoto místeckého kostela v neděli 28. 6. 2015, zaznělo před zcela zaplněným kostelem jedno z nejslavnějších duchovních děl Antonína Dvořáka Stabat Mater. Osobní záštitu nad koncertem převzal ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz.

Překrásná Dvořákova hudba zazněla za řízení dirigenta Josefa Zadiny v podání hned tří pěveckých sborů, Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa – Liberec, katedrálního sboru Cantores Gradecenses z Hradce Králové a místeckého chrámového sboru Cantores Domini, podruhé se sborových dílen účastnil také Symfonický orchestr Frýdek-Místek. O sóla se podělili profesionální sólisté – Petra Rybnikářová (soprán), Barbora Baranová (alt), Václav Morys (tenor) a Roman Vlkovič (bas).

A jaké byly bezprostřední ohlasy na koncert? „Dnešní koncert, to byla nádhera,“ řekla jedna z posluchaček koncertu a pokračovala: „Vše se vydařilo. Překrásná hudba Antonína Dvořáka byla umocněna procítěnými výkony všech muzikantů, zpěváků a sólistů.“

Jedna ze zpěvaček Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa – Liberec zhodnotila celé Sborové hudební dílny těmito slovy: „Na celý tento sborový víkend jsme se moc těšili. Organizátoři této akce nám vytvořili úžasné zázemí během celého našeho pobytu zde. Oba sbormistři, kteří nácvik střídavě vedli, byli velice vstřícní a celý víkend proběhl v přátelské atmosféře. Skladba Stabat Mater je nádherná, myslíme si, že i v dnešní době se jí člověk může inspirovat, a to právě tou nadějí, která z ní vychází.“

Pan dirigent Josef Zadina byl po koncertě plný dojmů a zamýšlel se nad celou akcí velmi podrobně. „Už když jsem tu byl před 14 dny na zkouškách s orchestrem a sólisty, uvědomil jsem si i při cestování vlakem a autobusem jednu věc, a tou je v tomto kraji obrovská srdečnost mezi lidmi. Získal jsem úplně jiný pohled na tento kraj, než jak je prezentován např. v televizi. Tady žijí velmi radostní lidé. A ta srdečnost, která je i ve zdejším sboru, to je to široké moravské srdce v nejlepším slova smyslu. A když zazpívají, tak to všechno v té hudbě je. Symfonický orchestr Frýdek-Místek nemá obsazení všech nástrojů, takže musel přizvat do svých řad i profesionální hráče. A ti dokázali přivést amatérské těleso k profesionálnímu výkonu. Sbor Cantores Domini jsem poznal poprvé před dvěma lety. Za ty dva roky sbor dokázal přejít od Mozarta, kterého jsme tehdy spolu studovali, k Dvořákově Stabat Mater, čili, dá se říci, k nejpodstatnějšímu českému repertoáru, k jakémusi vrcholu české vokálně-instrumentální tvorby. To je velmi rychlý vývoj sboru. MUSICA TEMPLI, společnost pro studium duchovní hudby z Místku je novým prvkem v kulturní oblasti města Frýdek-Místek a spolu se Symfonickým orchestrem Frýdek-Místek vytváří novou kulturní hodnotu nejen pro svůj vlastní spolkový život, ale pro širokou kulturní veřejnost. Obě tělesa svou spoluprací tak příkladně spojují toto město. A co říci k dnešnímu koncertu? Zdá se mi, že prožitek hudby Dvořákova díla se interpretům podařil přenést na posluchače a myslím, že došlo k jejich hlubokému oslovení. Věřím, že jak sólistům, tak i sboru a orchestru se podařilo předat Dvořákovo poselství.“

A nakonec tu máme zamyšlení děkana místecké farnosti Mons. Josefa Maňáka: „Některé tradice se přebírají, jiné nově vytvářejí. Pouť se většinou oslavuje kolotoči, stánky a jinými atrakcemi, ale dá se oslavit i zcela jiným způsobem, třeba koncertem, na němž se podílejí lidé z farnosti a jejich hosté. Díky působení našeho mladého ředitele kůru Jana Strakoše, který si k nám přivezl zkušenosti a kontakty, jež získal na studiích v Ostravě, Hradci Králové a v Brně, tak vzniká u nás nová tradice. Myslím, že dnes jsme v našem kostele mohli slyšet krásné dílo, které je obohacením a potěšením celého města. Vytvářejí se i nové, přátelské vztahy mezi účinkujícími. To je jistě pozitivním přínosem pro všechny.“

Stabat Mater Antonína Dvořáka pro sóla, sbor a orchestr je rozsáhlé vokálně-instrumentální dílo na text starého církevního hymnu Stabat Mater. Latinské verše líčí biblickou scénu ukřižování Krista jakoby z jiného úhlu – z pohledu matky, které na kříži umírá její syn. Právě pro spojení náboženské tematiky s hluboce lidským obsahem byl text mnohokrát zhudebněn. Pro svoje mimořádné hudební a duchovní kvality se však Dvořákovo dílo stalo nejproslulejším zhudebněním této středověké sekvence. Patří k vrcholným, obsahově hlubokým dílům historie české hudby vůbec – je totiž jednou z umělecky nejsilnějších, nejosobitějších a lidsky nejhlouběji cítěných náboženských skladeb.

7. ročník Sborových hudebních dílen Místek se uskutečnil díky finančnímu přispění Biskupství ostravsko-opavského, Nadace Život umělce a Statutárního města Frýdek-Místek a celé řady dalších sponzorů. Všem patří naše velké poděkování.

Podle výše zmíněných názorů účastníků koncertu si interpreti a sólisté z místeckého koncertu odnesli domů společný prožitek Dvořákovy nádherné a emotivní hudby. Věříme, že tradici Sborových hudebních dílen a poutních koncertů, která v Místku vznikla, se nám podaří zachovat i v budoucích letech.

 

 

 

Nejvýznamnější akce organizované Musicou Templi v r. 2014

 • 9. dubna – Postní koncert (Ferenc Liszt: Via Crucis)
 • 23. dubna – Beseda s Vladimírem Válkem
 • 31. května – vystoupení místeckého chrámového sboru Cantores Domini v Opavě
 • 28. – 29. června: 6. ročník Sborových hudebních dílen
 • 29. června – Poutní koncert (Antonín Dvořák: Mše D – dur „Lužanská“)
 • 14. září – Poutní koncert: Dub n. Moravou (J.P.Lecot: Messe du jubilo, R. Stolz Ave Maria, R.Parker: O Sacrum convivium)
 • 5. – 9. října Svatováclavské hudební dílny Grúň
 • 31. října – Dušičkový koncert Naděje (J.S.Bach -Chorály a chorálové předehry)
 • 22. listopadu – Hradec Králové – Slavnostní bohoslužba k 350. výročí diecéze
 • 14.prosince – Adventní koncet Brušperk (V.J.Kopřiva: Missa pastoralis in D)

 

 

Nejvýznamnější akce organizované Musicou Templi v r. 2013

 • 13. ledna: Benefiční koncert pro Tříkrálovou sbírku – účast místeckého chrámového sboru Cantores Domini v kostele sv. Jana a Pavla v Místku (Václav Jan Kopřiva: Missa pastoralis in D)
 •  21. dubna: jubilejní bohoslužba k 250. výročí položení základního kamene kostela sv. Jana a Pavla – místecký chrámový sboru Cantores Domini, žesťový kvintet, komorní orchestr kostela sv. Jana a Pavla (Petr Eben: Ordinarium, Joseph Haydn: Te Deum pro císařovnu Marii Terezii, Zdeněk Pololáník: Fanfáry), přímý přenos TV Noe
 • 1. června:  Cantate 2013 – účast místeckého chrámového sboru Cantores Domini na 23. ročníku mezinárodní přehlídky duchovních písní Cantate 2013 v Luhačovicích – zisk titulu Laureát Cantate 2013
 • 29. – 30. června: 5. ročník Sborových hudebních dílen
 • 30. června: Slavnostní koncert v rámci 5. ročníku Sborových hudebních dílen (Wolfgang Amadeus Mozart: Mše C – Dur Korunovační)
 • 4. – 6. října: Svatováclavská hudební dílna – Gruň
 • 12. října: Loreta v Praze – vystoupení místeckého chrámového sboru Cantores Domini
 • 17. října: Beseda s dirigentem Vladimírem Válkem
 • 31. října: Dušičkový koncert Naděje (Joseph Haydn: Te Deum in C, Karl Jenkins: Mass for Peace)
 • 15. prosince: Vánoční koncert – Chrám sv. Jiří Brušperk (Marc-Antoine Charpentier: Messe de Minuit pour Noël)