Aktuálně

Připravujeme

Neděle, 10.Září, 2017

 

PROGRAM KONCERTU

 Jožka Matěj:             Pocta Leoši Janáčkovi

Účinkuje: Ostrava Brass Quintet

 Leoš Janáček:           Mše B dur pro smíšený sbor a varhany podle Messe pour orgue Ference Liszta

(Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)

Účinkují: místecký chrámový sbor CANTORES DOMINI

účastníci Sborových hudebních dílen Místek

Jarmila Drozdová varhany

 Vít Kment:                mše In honorem sancti Joannis Baptistae (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)

Účinkují: místecký chrámový sbor CANTORES DOMINI

účastníci Sborových hudebních dílen Místek

komorní orchestr při kostele sv. Jana a Pavla                         

Ostrava Brass Quintet

 František Kolařík:    Svatojánská mše (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei)

Te Deum Laudamus

Účinkují: místecký chrámový sbor CANTORES DOMINI

 účastníci Sborových hudebních dílen Místek

Smíšený pěvecký sbor SMETANA, Frýdek-Místek

komorní orchestr při kostele sv. Jana a Pavla                        

Ostrava Brass Quintet

 Miroslava Vavrušová – soprán

                                 

                                         Jan Strakoš – dirigent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ohlédnutí

Úterý, 14.Červenec, 2015

 

Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště

 

V neděli 12. 7. 2015 komorní uskupení místeckého chrámového sboru Cantores Domini provázelo svým zpěvem spolu s královéhradeckým s katedrálním sborem Cantores Gradecenses poutní slavnost, během níž byly v číhošťském kostele uloženy ostatky P. Josefa Toufara.

Touto slavnostní mší svatou slouženou královéhradeckým biskupem Janem Vokálem vyvrcholila v neděli 12. července v Číhošti víkendová slavnost spojená s uložením ostatků tamního faráře P. Josefa Toufara. K poutníkům promluvil kardinál Dominik Duka. V závěru obřadu byla kovová schrána s ostatky kněze ubitého před 65 lety komunistickou Státní bezpečnosti uložena do hrobu v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Celou slavnostní bohoslužbu přenášela přímým přenosem Česká televize.

Záznam můžete zhlédnout zde:  

 

 

 

7. ročník sborových dílen

Poslední velkou akcí pořádanou MUSICOU TEMPLI byl v pořadí již 7. ročník Sborových hudebních dílen Místek. Na jejich závěrečném slavnostním koncertě, který se uskutečnil v kostele sv. Jana a Pavla v Místku u příležitosti pouti k patronům tohoto místeckého kostela v neděli 28. 6. 2015, zaznělo před zcela zaplněným kostelem jedno z nejslavnějších duchovních děl Antonína Dvořáka Stabat Mater. Osobní záštitu nad koncertem převzal ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz.

Překrásná Dvořákova hudba zazněla za řízení dirigenta Josefa Zadiny v podání hned tří pěveckých sborů, Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa – Liberec, katedrálního sboru Cantores Gradecenses z Hradce Králové a místeckého chrámového sboru Cantores Domini, podruhé se sborových dílen účastnil také Symfonický orchestr Frýdek-Místek. O sóla se podělili profesionální sólisté – Petra Rybnikářová (soprán), Barbora Baranová (alt), Václav Morys (tenor) a Roman Vlkovič (bas).

 

 


Studijní setkání chrámových hudebníků

Sobota, 29.Listopad, 2014

Děkujeme za Vaši účast s těšíme se na příští setkání.

Nahrávka večerních nešpor: