Nezařazené

Pondělí, 20.Květen, 2019

Nahrávku je možné stáhnout ze služby úschovny:

http://www.uschovna.cz/zasilka/MZCGE6MGJLMXEKJJ-P5R/

 


Chráněno: Kypta nácvik

Neděle, 11.Říjen, 2015

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:


Chráněno: Studijní nahrávka pro zpěváky a muzikanty -nácvik Kopřiva: vánoční mše

Neděle, 7.Prosinec, 2014

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:


Antonín Dvořák: Mše D dur – „Lužanská“

Pondělí, 28.Duben, 2014

Okolnosti vzniku

Dvořákova Mše D dur vznikla z podnětu významného architekta a mecenáše umění Josefa Hlávky, pozdějšího zakladatele a prvního prezidenta České akademie věd. Hlávka si roku 1886 nechal u svého letního sídla – zámku v západočeských Lužanech – vystavět novou kapli. Když mělo v následujícím roce dojít k jejímu vysvěcení, požádal přítele Dvořáka, aby k této příležitosti zkomponoval novou mši. Dvořák, který si Hlávky velmi vážil, rád vyhověl a vytvořil mši pro sóla, sbor a varhany. Práce mu zabrala necelé tři měsíce.

Charakteristika

S ohledem na účel, ke kterému byla mše komponována, a kvůli malému prostoru lužanské kaple omezil instrumentální doprovod pouze na varhany. I s těmito skromnými prostředky však dokázal vytvořit půvabné dílo obdařené bohatou melodickou i harmonickou fantazií, které svými mimořádnými hudebními kvalitami daleko přesahuje charakter příležitostného díla. Pozoruhodným rysem kompozice je kombinování názvuků na staré církevní mody s tehdy nejmodernějšími postupy v oblasti harmonie. Dvořák tyto rozdílné prvky spojuje s neomylnou samozřejmostí do jedinečně působícího celku. Dílo dodržuje formu katolické bohoslužby se všemi obvyklými částmi mešního ordinaria. Latinský text je víceméně zachován ve svém tradičním znění, až na několik míst, kde jej skladatel drobně pozměnil.

Dvořák mši vytvořil převážně na svém letním sídle ve Vysoké uprostřed milované přírody, a přestože vznikla z vnějšího podnětu, psal ji především pro své potěšení. Tato skutečnost se odráží v její prosté intimitě, srdečné vroucnosti a upřímnosti bez známek jakékoli vnějškové efektnosti. Jedná o dílo cítěné ryze dvořákovsky: věrně se v něm odráží skladatelova neokázalá víra, přirozená pokora před vyšším řádem a upřímná radost ze života. Mše D dur představuje jeden z nejvýmluvnějších dokladů Dvořákova vztahu k člověku, Bohu a přírodě.