Kalendář akcí

2023

08.01.2023, 15:00

NOVOROČNÍ VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

kostel sv. Jana a Pavla Místek

Josef Schreier: Missa pastoralis in C boemica
John Rutter: Vánoční ukolébavka
pásmo českých a světových koled

chrámový sbor Cantores Domini
Martin Foral, Běla Kučírková, Monika Kupková - housle
David Kupka - kontrabas, Jarmila Drozdová - varhany

řídí Jan Strakoš

24.02.2023, 18:00

FRANZ LISZT: VIA CRUCIS

kostel sv. Jana a Pavla Místek | koncert

Aleš Pirnos, baryton
Jan Strakoš, varhany
chrámový sbor Cantores Domini

vstupné 100 Kč

Via crucis, jedno z posledních Lisztových děl, se věnuje rozjímáním nad 14 zastaveními křížové cesty. Koncert bude doplněn projekcí obrazů známých barokních malířů.

09.04.2023, 10:00

G. F. HÄNDEL: HALLELUJAH

kostel sv. Jana a Pavla Místek
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, bohoslužba

Další díla:
Joseph Haydn: Missa brevis in F "Jugendmesse"
David German: Festive trumpet tune
Johann Sebastian Bach: Suita č. 2 d moll pro violoncello, část Preludium

Sólisté:
Miroslava Vavrušová, soprán
Petra Rybnikářová, soprán
Jakub Hanke, violoncello
Jan Štěpánek, trubka

chrámový sbor Cantores Domini
Schola mládeže farnosti Místek
Musica Templi Orchestra
Jarmila Drozdová, varhany
Jan Strakoš, dirigent

14.05.2023, 10:00

ZDENĚK POLOLÁNÍK: MEŠNÍ ORDINARIUM

kostel sv. Jana a Pavla Místek
6. neděle velikonoční, bohoslužba

Další díla
Zdeněk Pololáník: Alleluia
Zdeněk Pololáník: Kdo jí mé tělo

Sólisté
Jan Štěpánek, trubka

chrámový sbor Cantores Domini
Jarmila Drozdová, varhany
Jan Strakoš, dirigent

28.05.2023, 10:00

DENIS BÉDARD: FANTAZIE PRO VARHANY NA TÉMA VENI CREATOR SPIRITUS

kostel sv. Jana a Pavla Místek
Slavnost Seslání Ducha Svatého, bohoslužba

Další díla:
P. Josef Olejník: Proprium ke Slavnosti Seslání Ducha Svatého
Zdeněk Pololáník: Mešní ordinarium

chrámový sbor Cantores Domini
Jarmila Drozdová, Jan Strakoš - varhany

Jan Strakoš, dirigent

02.06.2023, 18:00

KONCERT "S VIDEOPROJEKCÍ" V RÁMCI NOCI KOSTELŮ

kostel sv. Jana a Pavla Místek

Účinkují:
Žáci ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek a ZUŠ Jožky Matěje Brušperk

vstup volný

koncert spoluorganizuje Musica Templi

05.11.2023, 17:00

DUŠIČKOVÝ KONCERT NADĚJE

kostel sv. Jana a Pavla, Místek

Grazyna Wilk Biernot a Miroslava Vavrušová, zpěv
Martin Foral, housle
Jan Strakoš, varhany

Vstupné 100,- Kč

Předprodej v knihkupectví U Jakuba v Místku

26.11.2023, 10:00

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

kostel sv. Jana a Pavla, Místek | bohoslužba

Marco Frisina: Jubilate Deo
Zdeněk Pololáník: Mešní ordinarium
Peter J. Latona: Christus vincit

chrámový sbor Filia, Dobratice
chrámový sbor Cantores Domini, Místek
Jarmila Drozdová, varhany

řídí Jan Strakoš, místecký regenschori

26.11.2023, 17:00

VARHANNÍ KONCERT PRO 4 RUCE

kostel sv. Jana a Pavla, Místek

Pavla Salvová a Jan Rotrekl, varhany

Vstupné 100,- Kč

Předprodej v knihkupectví U Jakuba v Místku

25.12.2023, 10:00

JAKUB JAN RYBA: MISSA PASTORALIS IN C

kostel sv. Jana a Pavla, Místek | bohoslužba

chrámový sbor Cantores Domini, Místek

Jan Soukup, fagot
Jan Štěpánek, trubka
Jarmila Drozdová, varhany
Musica Templi Orchestra

řídí Jan Strakoš, místecký regenschori