Dočasná schola zpívající na nedělní mši v 9 hodin

Milí zpěváci,

jelikož je to již dlouho, co nemůžeme jako sbor vystupovat, rozhodl jsem se, že ustanovím dočasnou scholu, která bude zpívat každou neděli na bohoslužbě v 9 hodin. Současná opatření údajně umožňují zpěv na kůru o počtu zpěváků do 10 osob, takže bychom neměli tímto nic porušovat. Ale sbor jako celek ještě zpívat nemůže.

Rozhodování, koho oslovím, bylo velmi těžké. Nechci nikoho obejít, všichni jste pro mě důležití a záleží mi na každém z vás. Přesto jsem se musel nějak rozhodnout. Oslovil jsem mužskou část sboru a doplnil jsem počet do deseti osob jejich manželkami nebo příbuznými, kteří v našem sboru rovněž zpívají. Pokud nikdo z nich nemůže, doplňuji individuálně.

Velice se omlouvám za případné komplikace či nepochopení. Chtěl jsem původně členy v dočasné schole po týdnu obměňovat, ale je to velmi náročné jak manažersky, časově, ale hlavně na secvičení. Aby zpěv každou neděli byl kvalitní, musel jsem přistoupit na pevný a neměnný základ.

Váš Honza