Nahrávka z koncertu | Charpentier | 9. 10. 2022

Milí zpěváci,
přijměte ještě jednou mé velké poděkování za pečlivou přípravu, disciplínu a velmi zdařilý koncert. Každý z vás k němu přispěl. Sborové zpívání je v jednotě, nikoli v individualismu. Bez vás by to nešlo. Jste šikovní. Níže jsou nahrávky jednotlivých částí koncertu, dík patří Jirkovi. A tady naleznete program koncertu.

Louis-Claude Daquin: Nouveau livre de noëls pour l´orgue – č. 12

Kyrie
Noël: Joseph est bien marié (Miroslava Vavrušová sólo)
Kyrie eleison
Joseph est bien marié (varhanní postludium)
Christe eleison
Noël: Une jeune pucelle (Daniel Poledňák sólo)
Kyrie eleison
Une jeune pucelle (varhanní postludium)

Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Soprán 1 – Miroslava Vavrušová | Soprán 2 – Lenka Valentová | Alt – Radka Kulichová | Tenor – Daniel Poledňák | Bas – Martin Gurbal´
Chrámový sbor Cantores Domini Místek
Orchestr: Martin Foral | Zdeněk Procházka | Jan Mareček | Jakub Hanke | David Kupka | Barbora Kohutová | Kateřina Kačmaříková | Jarmila Drozdová
varhany: Dita Bartolšicová
řídí Jan Strakoš

Natočeno živě v kostele sv. Jana a Pavla v Místku dne 9. 10. 2022. Nahrávku pořídil Jiří Sobek