Nahrávka z Velikonoční neděle 2023

Milí zpěváci,
níže naleznete nahrávku z neděle Zmrtvýchvstání Páně 9. 4. 2023. Když jsem to orientačně spočítal, účinkovalo nás přes 60 zpěváků a muzikantů. Ačkoli byla generální zkouška přede mší velmi časově, organizačně, fyzicky i psychicky náročná pro nás všechny, veškeré připravené zpěvy dopadly více než dobře. Velké díky patří vám všem jednak za vaši účast na zkouškách a vystoupeních celého Velikonočního tridua, a jednak za to, že všichni táhneme za jeden provaz. Toto není samozřejmost, ale přidaná hodnota našeho sboru, že máme tak skvělý kolektiv. Díky za to, že stojíte ve všech mých hudebních rozhodnutích za mnou. Moc si toho vážím a těším se na další pěvecké výzvy, které nás čekají.
Velké díky Jarce a Radce za organizační přípravu Velikonoc. Děkuji také Jirkovi za pořízení zvukových záznamů.

J. Haydn – Missa brevis in F “Jugendmesse” – Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei

Vstup
Vstupní antifona
Sekvence
Aleluja – zpěv před evangeliem
Přímluvy
Obětování
Amen po doxologii
Antifona k přijímání
G. F. Händel – Hallelujah z oratoria Mesiáš

soprán – Miroslava Vavrušová, Petra Rybnikářová | varhany – Jarmila Drozdová | tympány – Michal Bezecný | trubka – Jan Štěpánek | housle I – Martin Foral, Běla Kučírková | housle II – Tomáš Grossmann, Kateřina Mertová | violoncello – Jakub Hanke

V částech Aleluja a Händelova Hallelujah zpívala i místecká schola