Nahrávka z Velikonočních obřadů 2022

Milí zpěváci,
níže naleznete nahrávky z Velkého pátku a neděle Zmrtvýchvstání Páně. Moc se nám zpívání na letošní Velikonoce povedlo, jsem na vás všechny pyšný. Velké díky patří vám všem jednak za vaši účast na zkouškách a vystoupeních, a jednak za to, že velmi oddaně přijímáte mnou navržený repertoár a jdete s plným nasazením se mnou za zvoleným cílem a stojíte vždy za mnou. Moc si toho vážím a nikdy bych vás nevyměnil za jiný sbor. Jste skvělí – jak pěvecky, tak především lidsky.
Děkuji také Jirkovi za pořízení zvukových záznamů. Jelikož jsem úplně zapomněl v neděli na Sekvenci, přikládám její nahrávku z generálky.

Velký pátek
Jacob Handl Gallus – Ecce quomodo moritur justus
P. Josef Olejník – Výčitky

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Vstupní antifona
Sekvence (ze zkoušky)
Aleluja – zpěv před evangeliem
Přímluvy
Amen po doxologii
W. A. Mozart – Alleluja z Exsultate jubilate
Antifona k přijímání
G. F. Händel – Hallelujah z oratoria Mesiáš

zpěv – Miroslava Vavrušová | varhany – Jarmila Drozdová | tympány – Michal Bezecný | trubka – Jan Štěpánek | housle – Foral, Grossmann, Husníková, Kičmerová
V částech přímluvy, Aleluja a Händelova Hallelujah zpívala i místecká schola