Previous
Next

27.06. 2021

15:00

hod

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

kostel sv. Jana a Pavla | Místek

skladby AVE VERUM a UBI CARITAS různých skladatelů a období

Petra Rybnikářová, soprán
Miroslava Vavrušová, soprán
Daniel Poledňák, baryton

účastníci XIII. ročníku Sborových hudebních dílen
sbor Cantores Domini
Musica Templi Orchestra
Ostrava Brass Quintet
řídí Jan Strakoš

vstupné 100 Kč
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZDE
Podmínky vstupu pro posluchače ZDE

27.06. 2021

10:00

hod

POUTNÍ SLAVNOST KE SV. JANU A PAVLU

bohoslužba | kostel sv. Jana a Pavla | Místek

Zdeněk Pololáník: Mešní ordinarium
Zdeněk Pololáník: Ave verum
Peter J. Latona: Christus vincit

účastníci XIII. ročníku Sborových hudebních dílen
sbor Cantores Domini
Musica Templi Orchestra
Ostrava Brass Quintet

řídí Jan Strakoš

Vstup volný

03.10. 2021

11:30

hod

JOSEPH HAYDN: MISSA BREVIS SANCTI JOANNIS DE DEO

27. neděle v mezidobí | bohoslužba
kostel sv. Jindřicha | Staré Hamry

Joseph Haydn: Missa brevis Sancti Joannis de Deo
po bohoslužbě následuje koncert

Sbor Cantores Domini
Musica Templi Orchestra
řídí Jan Strakoš

Vstup volný

31.10. 2021

17:00

hod

DUŠIČKOVÝ KONCERT NADĚJE

HUDEBNÍ ODKAZ J. S. BACHA

Ondřej Mucha, cembalo

kostel sv. Jakuba | Místek

Vstupné 100/70 Kč
prodej vstupenek na místě

MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby

MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, existuje ve Frýdku-Místku již od roku 2012. Pravidelně organizuje koncerty, hudební dílny, besedy i semináře, které se zaměřují na duchovní hudbu. Organizačně zajišťuje všechna vystoupení místeckého chrámového sboru CANTORES DOMINI a komorního orchestru MUSICA TEMPLI ORCHESTRA. Velmi úzce spolupracuje s Římskokatolickou farností Místek. Zajišťuje hudební průvod bohoslužeb v kostelích této farnosti při významných církevních svátcích a nemalou měrou tak přispívá k jejich slavnostnosti a většímu duchovnímu prožitku účastníků těchto liturgií.

Činnost spolku MUSICA TEMPLI

Nejvýznamnější akcí, kterou spolek pořádá, jsou Sborové hudební dílny Místek. Jejich smyslem je spojit hudební tělesa, především pěvecké sbory, jež se ve své činnosti věnují duchovní hudbě, a nastudovat pod vedením profesionálních sbormistrů a dirigentů vybrané rozsáhlé hudebně-instrumentální dílo. Většina sborových těles totiž nemá možnost se běžně takovýmto skladbám věnovat, protože k tomu nemají potřebný počet zpěváků a převážně také nemají možnost spolupráce s orchestrem. V minulých letech se v repertoáru dílen vystřídaly osobnosti různých hudebních období od klasicismu (J. Haydn, W. A. Mozart), přes romantismus (A. Dvořák), hudbu 20. stol. (L. Vierne, L. Janáček) až po představitele soudobé hudby (P. Eben, Z. Pololáník, J. Pavlica, J. P. Lécot). Práce na studiu skladeb těchto velikánů duchovní hudby pak umožnila amatérským zpěvákům a muzikantům blíže jejich dílo poznat a pochopit.
Další tradiční akcí, kterou MUSICA TEMPLI pořádá, jsou Dušičkové koncerty Naděje. Na těchto koncertech vystupuje jednak místecký chrámový sbor, který si zve různé spolupracovníky z řad sborů, sólistů a muzikantů především z našeho kraje, jednak různá profesionální a poloprofesionální hudební tělesa z různých míst naší republiky. Během těchto koncertů vzniká překrásná atmosféra, vytváří se zde nádherné propojení zpěváků a muzikantů s posluchači, a to díky hudbě, jež přiměje všechny společně prožívat vzpomínku na jejich blízké, kteří už nejsou mezi námi. Vhodná dramaturgie koncertů, která spojuje duchovní hudbu minulých epoch s hudbou soudobou, k tomu nemalou měrou přispívá.

Činnost spolku směřuje především k amatérským hudebníkům a samozřejmě také k posluchačům, a to především z našeho města, ale se zájmem ji sledují zájemci o duchovní hudbu i odjinud. Jeho činnost zaujala i redaktory Českého rozhlasu Ostrava, České televize i televize Noe, psalo se o ní nejen v místním tisku, ale i v celostátních periodikách.

Duchovní hudba

Pojem duchovní hudba označuje druh hudby, která se provozuje při náboženských příležitostech nebo je komponována pro duchovní účely na texty či náměty z oblasti náboženské, z Písma, z liturgických textů. Některé takovéto skladby dnes již nejsou součástí liturgie, jiné (mše, nešpory apod.) stále zůstávají její součástí, říkáme jim hudba liturgická.
Od počátku bylo snahou církve, aby se hudba při bohoslužbách provozovala na co nejvyšší úrovni a důstojně tak vyjadřovala posvátnou povahu zpívaných textů. Po staletí vznikají v církevním prostředí hudební díla žánrově odpovídající své době. Tato díla jsou bezednou studnicí, ze které čerpáme, a jejich krása nám umožňuje nám lépe pocítit Boží přítomnost.