Jan Strakoš

Jan Strakoš (*1979) – varhaník, sbormistr a pedagog. Pochází ze severomoravského Brušperka. Své hudební nadání zdědil pravděpodobně po svém dědečkovi Rudolfu Janáčkovi, hudebním skladateli a varhaníkovi, který působil např. ve Velké Bystřici u Olomouce či v Ostravě-Zábřehu. Jan Strakoš se však původně hudbě nechtěl věnovat a vystudoval nejprve Obchodní akademii ve Frýdku-Místku. Během těchto studií se však začal učit hrát na varhany na ZUŠ duchovní hudby ve Frýdku-Místku a zde se zrodil jeho zájem studovat hudbu.

Nejprve vystudoval v letech 1998–2004 hru na varhany na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Mgr. Pavla Rybky. Poté studoval na Univerzitě v Hradci Králové magisterský obor Učitelství hry na varhany (u PhDr. Františka Vaníčka) a hudební výchovy. Současně s tím zde vystudoval i bakalářský obor Sbormistrovství chrámové hudby. Svá hudební studia završil na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde absolvoval obor Dirigování sboru ve třídě prof. Lubomíra Mátla.

Už během studií začal také působit jako pedagog, jednak na ZUŠ duchovní hudby ve Frýdku-Místku, kde vyučoval hru na klavír a varhany, jednak na ZUŠ v Brušperku, kde učil hudební nauku. V současné době je ředitelem ZUŠ Brušperk, která nyní z jeho iniciativy nese jméno po slavném brušperském skladateli Jožkovi Matějovi. Na této škole v současnosti vyučuje hru na klavír a na varhany. Zajímavostí jistě je, že jedním ze zakladatelů této školy byl již výše zmiňovaný dědeček Jana Strakoše pan Rudolf Janáček.

V roce 2007 se Jan Strakoš stal varhaníkem a také regenschorim v Římskokatolické farnosti Místek. Po svém vstupu do této funkce se rozhodl navázat na tradici sborového zpívání v této farnosti, jejíž počátky sahají až k Františku Kolaříkovi, asi nejvýznamnějšímu žákovi Leoše Janáčka. Z jeho iniciativy vznikl ve farnosti pěvecký sbor, který dostal název Cantores Domini a v jehož čele stojí Jan Strakoš dodnes. Rovněž přišel s myšlenkou uskutečňovat každoročně v Místku Sborové hudební dílny, které se zaměřují na duchovní hudbu. Spolu s dalšími členy sboru pak založil spolek Musica Templi a později také orchestr Musica Templi Orchestra.

Jeho varhanická činnost je zaměřena především na potřeby římskokatolické farnosti a službu v ní, ale slyšet jej mohli posluchači také na různých varhanních koncertech. Spolupracuje rovněž s několika sólovými zpěváky (Pavla Flámová-Čichoňová, Jiří Černý, Miroslava Vavrušová) či pěveckými sbory (katedrální sbor Cantores Gradecenses z Hradce Králové, Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa – Liberec). Zároveň je členem pracovní skupiny varhaníků při Biskupství ostravsko-opavském, která má za úkol připravovat vzdělávání varhaníků této diecéze formou kurzů.