Musica Templi Orchestra

Musica Templi Orchestra zajišťuje hudbu pro potřeby slavnostních bohoslužeb (Vánoce, Velikonoce, Slavnost Ježíše Krista Krále apod.) v děkanském kostele sv. Jana a Pavla v Místku. Orchestr pravidelně účinkuje na vystoupeních místeckého chrámového sboru Cantores Domini a koncertech Sborových hudebních dílen Místek. Jeho členy jsou profesionální hudebníci i amatéři s blízkým vztahem k duchovní a liturgické hudbě.

Složení orchestru není stálé, mění se podle potřeb a instrumentace provozované skladby, jeho základ tvoří především smyčcové nástroje (1. a 2. housle, viola, violoncello). Tento základ pak bývá rozšířen o dechové nástroje (nejčastěji flétna, trubka, klarinet aj.) a velmi často také o tympány. Nedílnou součástí orchestru jsou varhany, s nimiž je většina děl prováděna.