Sborové hudební dílny 28. 6. 2020, foto: Ivana Bužková